Od roku 2022 sa OZ Atény nad Torysou aktívne venuje vydavateľskej činnosti. 

Vydavateľská činnosť združenia je zameraná najmä na:

  • pôvodnú vedeckú, odbornú a populárno-náučnú literatúru z rozličných oblastí filozofie a príbuzných humanitnovedných a spoločenskovedných disciplín,
  • nové, revidované alebo prvé slovenské preklady najvýznamnejších diel európskej a svetovej filozofie.

Kontakt pre autorov

V prípade záujmu o publikovanie pod naším vydavateľstvom nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese.

Vyšlo:

Pripravujeme:

Vydanie edičného plánu vydavateľstva Atény nad Torysou z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.