M. Petrufová Joppová: Od patetiky k etike

Monografia ponúka originálny ucelený výklad filozofie a etiky novovekého mysliteľa Barucha Spinozu (1632-1677), v ktorom sa autorka okrem iného usiluje o skĺbenie spinozovských a súčasných filozofických a (neuro)vedeckých skúmaní. Kniha postupuje celou Spinozovou filozofiou a prostredníctvom čoraz komplexnejšieho analytického výkladu približuje jej základné rámce, terminológiu a koncepty, takže po nej môžu siahnuť aj čitatelia doposiaľ neoboznámení so Spinozovým myslením. Základnými motívmi výkladu sú prirodzenosť mysle a otázky ľudskej aktivity a pasivity, slobody a neslobody, a to predovšetkým v kontexte skúmaní afektov (vášní a hnutí), ktorým myseľ podlieha. Spinozova filozofia neponúka len brilantné analýzy ľudských prežitkov, no v anticipácii moderných psychoterapeutických techník formuluje tiež metódy prakticky funkčnej afektívno-kognitívnej (auto)terapie zameranej na reguláciu a kontrolu vlastnej pasivity. Chápanie vlastných slabostí a práca s nimi je totiž nevyhnutnou podmienkou realizácie vlastnej slobody – alebo vydania sa na cestu od patetiky k etike.

 

Vydanie: 7/2022

„Monografia Mgr. Michaely Petrufovej Joppovej, PhD. je vítaným príspevkom do domáceho výskumu filozofického odkazu Barucha Spinozu i do širšej filozofickej reflexie metafyzických, epistemologických a etických otázok.


Z nášho pohľadu oceňujeme, že monografia kombinuje teoretický a formačný aspekt, čím zachováva dvojaké smerovanie, ktoré vo filozofii videl Spinoza. Pútavý štýl, prehľadné štruktúrovanie a adresný prístup k skúmaným problémom robia monografiu atraktívnou pre širšiu filozofickú obec.

Petrufová Joppová právom ašpiruje na pozíciu poprednej slovenskej odborníčky na Spinozovo dielo.“

„Předložená kniha je cenným příspěvkem ke studiu Barucha Spinozy a významu jeho díla v kontextu dnešních debat. Jednak je uceleným a originálním výkladem Spinozovy filosofické etiky, jednak spinozovská bádání obohacuje o průnik do téměř zcela neprobádané oblasti filosofické reflexe paralel mezi současnou neurobiologií a racionalistickou etikou.“

z recenzie doc. Petra Šajdu, PhD. (Filozofický ústav SAV v Bratislave)

z recenzie Hynka Tippelta, Ph.D. (Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem)

Tvorbu a vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

0 thoughts on “M. Petrufová Joppová: Od patetiky k etike

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *