Philosophy Day

prvý slovenský filozofický festival

filozofi.sk

online magazín a komunitný portál

Večery filozofie

tematické večery

Filozoficko-popularizačné aktivity združenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.