Názov: Občianske združenie Atény nad Torysou

Skrátený názov:  OZ Atény nad Torysou

Adresa:  Čergovská 7258/24,  080 01  Prešov,  Slovenská republika

E-mail:  atenynadtorysou@filozofi.sk

IČO:  53 977 645

Dátum vzniku:  21. septembra 2021

IBAN:  SK7109000000005184526893

Transparentný účet

Register mimovládnych neziskových organizácií