Filozofická kultúra (nielen) v Prešove

                                                                              ”Filozofia totiž žije – a ešte ako!”

 

Vedeli ste, že Prešov nie je len „hudobným mestom“, no svojho času bol tiež považovaný za baštu filozofickej kultúry na Slovensku?

Zámerom nášho občianskeho združenia je prinavrátiť týmto Aténam nad Torysou ich takmer zašlú slávu a prostredníctvom oživenia prešovského filozofického ducha popularizovať filozofiu ako neodmysliteľnú súčasť ľudských kultúrnych dejín i živú intelektuálnu činnosť, a pokúsiť sa tak vylepšiť obraz o filozofii v očiach verejnosti. V súlade s týmto zámerom sa venujeme predovšetkým týmto činnostiam:

 

Organizácia a spoluorganizácia filozofických podujatí primárne v Prešove a okolí: festival Philosophy Day, filozofické večery, workshopy, textové semináre a diskusie.

Popularizácia filozofie prostredníctvom činnosti združenia, na webstránkach a sociálnych sieťach. Propagácia aktívnych filozofov pôsobiacich na Slovensku a ich činnosti prostredníctvom portálu filozofi.sk.

Od roku 2022 vydavateľstvo Atény nad Torysou obohacuje slovenský knižný trh pôvodnými filozofickými a popularizačnými publikáciami a prekladmi významných diel do slovenského jazyka.

Napriek tomu, že jedným z jeho cieľov je združovanie a propagácia aktívnych filozofov pôsobiacich na Slovensku, vyvíja OZ Atény nad Torysou svoju činnosť v súlade s víziou otvorenej medzinárodnej filozofickej komunity. Už od svojho vzniku združenie spolupracuje či spolupracovalo s viacerými významnými partnermi: Slovenské filozofické združenie pri SAV, Slovenská komisia pre UNESCO (MZV SR), Prešovská univerzita v Prešove, Spoločnosť pre estetiku na Slovensku. OZ Atény nad Torysou tiež podporuje lokálne filozofické komunity a komunity nezávislej kultúry a usiluje sa o neustále rozširovanie možností spolupráce s ďalšími subjektmi.