Novinky na rok 2022: 

 

podcast

Weltschmerz - podcast o tom, čo trápi filozofov

Filozoficko-etický podcast prinášajúci rozhovory so slovenskými mysliteľmi na podnetné témy - témy, ktoré si podľa nich zaslúžia našu a vašu pozornosť

Viac
slidecast

Karteziánske reflexie

Séria slidecastov približujúca súčasné interpretácie filozofického myslenia Reného Descarta

Viac

Aktivity na rok 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.